Batu mawɗo leydi ngam ƴellitaare mo diiwal Seeju, eɓɓo 400 miliyaar ƴettaama ngam ɓamtaare diiwal ngal.

Seeju (Sédhiou), hooreejo leydi Senegaal Makki Sal, nana he njullu goole gila ñalnde 27-28 Colte. Caggal jaɓɓungal mawngal ngal yimɓe diiwal ngal njaɓɓii hooreejo leydi oo e yahdiiɓe mum, hooreejo Makki Sall ardiima joɗnde Batu mawɗo leydi ngam ƴellitaare mo diiwal Seeju (Conseil présidentiel sur le développement territorialise de la region de Sedhiou) hannde Mawbaare (Talaata) 28 Colte.

Ene tawtoraa nguun batu jaagorɗe ɗee kala, kono kadi gollonooɓe laamu ngu he kala tolno, suɓaaɓe diiwal ngal, inne anndee en heewɓe gila e siwil en haa militeer en tawtoraama jonnde nde. He nder nguun batu 18 feere ƴettama ngam waawde nootaade he ngoƴaaji yimɓe diiwal ngal. Eɓɓaande duuɓi-tatiire 2023-2025 ko ene abbo he 400 miliyaar kadi ƴettaama wallitde ɓamtaare diiwal ngal, faawaade noon e so batu jaagorɗe jontondiral (conseil des ministres décentraliseé) jaɓii siinude ndeen eɓɓaande, Kono ene waawi wiyeede so ɗuum waɗii ko nafoore mawnde wonannde yimɓe diiwal Seeju.

He nguun njillu kadi hooreejo leydi o ruttii won e ɓiyɓe diiwal ngal teddungal, sabu golanaade leydi ndii he mbaydi seedtinndi, Famara Ibraahiima Saañ, dawriyanke meeɗnooɗo wonde jaagorgal he laamu PS, mo o inniri Poŋ Marsaasum, e Porofesor Balla Muusa Daffe.

Geɗel teskin ngel kadi ko wonnde hooreejo leydi o Makki Sall, udditiri batu nguu ko he manndikoore, ɗemngal ɓurngal jaalaade he diiwal he. Hooreejo Makki Sall siftinii yimɓe ɓe wonnde omo nana Manndinkoore sabu o meeɗii gollaade toon nde o woni suka, “Ko gila ndeen giɗli am he ɗemngal Mannding fuɗɗii.”

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *