Daaka Madiinagunaas, Ceerno Alasan Sal, hooreejo landa la Republique des Valeurs, wiy min nduwiima yoo jam duumo he leydi men.

Ñalnde Talaata jawtuɗo o, Ceerno Alasan Sall hooreejo landa la Republique des Valeurs, ariino tawtoreede Daaka wonndude e mawɓe lannda makko heewɓe. O naati Madiina hedde hedde njamdi 18, fawndi silmaaji seeɗe. Caggal nde o yiyndiri e Kaliifa o, Ceerno Ahmad Tijjan Bah, jaagorɗo kiiɗɗo o hawritii toon kadi e juulgol waktu e yoga e geɗe dewe Allah ɓaɗeteeɗe to nokku Daaka to, ko wayno silkeeji Quraana e duwawuuji.

Nde o ruttittoo omo woni he laawol hootde, jaagorɗo kiiɗɗo kalfinanooɗo kuɓɓam e yakawere o, huccindirii e jaayndiyankooɓe. “Mi artii ɗo, nde tawnoo ɗoo ko nokku dowrowo, mo wonki neɗɗo ene ruttoo he Allah, sabu so a arii ɗo a woɗɗito kala ko ene haljintuno-ma gaa dewal Allah. Ko nokku ɗo kala fiyakuuji adunayankeeji e ngoƴaaji ene njejjitee. Kadi ma fottu ɗoo e yimɓe iwruɓe to banngeeji kala he leyɗeele takkiiɗe ɗoo ɗee, tawa addi ɗum en tan ko yiilaade Allah. He oo jamaanu mo yimɓe fof ngoni e yiilaade geɗe adunayankeeje, ngonɗen ko waasde neɗɗaagal men, ngonɗen ko he ngonka kiris he ndiiɗoo leydi (Senegaal). Eɗen katojini, heen sahaaji, e hawrude he nder ngootaagu kadi e renndude fiɓnde e renndude fayndaare wootere.” O jokki heen kadi, kanko Ceerno Alasan Sal, wonnde o duwii-ma yoo jam duumo he Senegaal. Jam ne nder ɓerɗe mbele denndaangal terɗe jeyaaɗe heen ɗee ene nduttoo he hakkilantaagal e ñeeñal ngal diine tinndinta ngal, kadi e neɗɗaagal men e pinal men.

Jaayndiyankooɓe ɓe mberlima mo laaɓndal ko fayti he duko 7 miliyaaruuji conketeeɗo he jaayndeeji ɗee balɗe o, Kanko dawriyanke o, o wiy wonnde gila 2000 haa hannde leydi Senegaal njaaɓaani tolnaade fotde ko noddittoo ko, ɗuum woni wonde leydi demokaari, leydi sariya (ñaawoore goonga) e fiɓnde.

“Maletaaji cirkilii ɗo he yonta Agibu Sumaare en”, jaagorɗo kiiɗɗo o wiy, “mi siftoraani nde ɓe meeɗi waɗde ɗoo bilan, maletaaji Alexis Segura e maletaaji goɗɗi. Waasde nuunɗal (corruption) he ndii ɗo leydi he nder politik, fuɗɗii ko gila e duuɓi gadiiɗi alternaas gadano, ene ɓeydi yaha bonde caggal nde alternaas waɗi, kadi ene jokki haa jooni. Ene saɗi biyoowo ɗoo meeɗaani jeyeede he ɗeen geɗe, kono ɗuum laɓɓintaa laamu jooni ngu, alaa, yontii ko enen fof nde peleten, no doole men potnoo, ndee ŋakkere nuunɗal.” Sarɗiyanke o yowiri.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *