Uddital hoɗorde RTS 5 Maatam, He gardogol Jaagorɗo Muusaa Bookar Caam

Jagorɗo kalfonaaɗo Communication des Telecommunication et economie numerique, Maitre Muusaa Bookar Caam, ardiima hanki Mawbaare(Talaata) 21 Mbooy, udditgol hoɗorde RTS 5 Matam, caggal nde mahdi ndii timmi. He tawtoreede Raasin Talla, hooreejo RTS, Farba Ngom, sarɗiyanke kadi Meer mo Aañam, Alhajji Maalik Gay, hooreejo Agetip.

Ene jeyaa he ndiin mahdi peewnitgol e jaaccingol huɓeere rajo nde, e peewnitgol boowal ngal, ko wayno berkude laawool naatirngol ngol e laawol ɗo yimɓe ndewata, kadi e waɗde heen kuɗi piindi, hoɗorde deenoowo, e cuurel damal galle ɗo deenoowo darotoo (guérite).

Eɗen ciftina tan wonnde hooreejo leydi o , Makki Sal, udditiino ayaawo habrirde heso RTS 5 Matam, gila he njillu makko he 6/2020. He ngaan tuma ɗamaamuya mawɗo joganooma maa oon tele wallu he yoɓde ñaamaande ɓooynde nde ɗemngal Pulaar rewata laamu Senegaal, ɗuum woni rokkude ɗum geɗal ngal haandi ngal he kabrirɗe ngenndi he.

Ene joortanoo so tele waɗaama e diiwal he, hayso tawii wonaa pulaar tan haaletee heen ne, yaama kam pulaar ɓura yaajde heen, nde tawnoo ko Fulɓe ɓuri heewde he nder diiwal he. Ndeen noon maa ɗuum wallu Fuutankooɓe e waawde tabitinde ɗemngal maɓɓe Pulaar. Sabu ma ustu ko ɓesnguuji maɓɓe katojinta he ndaarde teleeji kaalooji ɗemɗe goɗɗe haa caayora heen ko. Ko goonga ɗemɗe ɗee kala ko Senegaalnaaje, kono neɗɗo kala ene yiɗi faarnoraade ko o jey.

Haysinno golle keewɗe potɗe waɗeede ene keddii mbele tele ɗee ene njaaja he nder wertaango ngono waɗananoo ngo, ɗuum woni diiwal Maatam, falnde Podoor, huunde e diiwal Luga, e falnde Bakkel (So en teskiima ko wertaango ngo ɗemngal Pulaar haalatee e mum), ko fuɗɗa dañeede koo ene weltini.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *