Senegaal heɓii ballal fotde 91 miliyaar ngam Ƴellitde faggudu peɗaali.

Senegaal heɓii, ñalnde Naasaande (Alkamiisa) 6/04/23, ballal fotde 91 Miliyaar cfa ummoraade he Banke adunaaru. Nguun ngalu fayti ko he eɓɓo ngam yaaccaade he ƴellitde faggude toɗɗiingu karalleeje kese (Projet d’accélération de l’économie numérique “Paen”).

Ngam yiɗde heɓde ngartam mbaawɗam heɓaade he faggudu peɗaali (numérique/digital) Senegaal ene waɗti ɗum e haajuuji mum ɓurɗi himmude. Ndi heɓii ballal mawngal ummoraade he Banke adunaaru jaɓɓe tottude ndi 150 miliyoŋ dolaar US, fotde 91 Miliyaar fcfa. Ciifondiral ngal waɗi ko to ñiiɓirde jaagorgal kalfinaangal ngalu bidsee.

He wiyde jaagorɗo o Mustafaa Bah, ngal ɗoo ciifondiral nanondiral ko ngam addude ngalu fayrude he ciynugol eɓɓo faytungo he faggude peɗaali. Fayndaare ndee ko yaajnude baawgol jokkaade he internet tawa ko jaawɗo kadi mo coggu mum saɗtaani, ɗuum ma addu ɓeydagol gollorɗe laamu nguu kuwtortooɗe internt kadi e waawde waɗde ɗereeji safaara he nder karalleeje kese ɗe.

Haa jooni, e wiyde jaagorɗo o, ngooɗo eɓɓo (paen) ko ɗum jaabowol moƴƴol fayde he ngoƴaaji yimɓe gollooɓe he peɗaali (numérique) he Senegaal, maa ɗum wallu yimɓe leydi ndii waawde huwtoraade karalleeje kese ɗee ngam waawde yeeñtinde faggude peɗaali.

So wonii ko Sokna Keiko Miwa, jiimɗo golle banke adunaaru, he leydi Kap Weer, Gammbiya, Gine-Bisaaw, Muritani e Senegaal, o wiy ngal ɗoo ballal ari ko nde foti. Sabu he Senegaal, o wiy, “kuwtorogol karalleeje kese nan njibina nafoore mawnde sanne.” He nokkuuji ɗi internet mobil keɓotoo ɗi, so a ɓetii ko fooyre fof wuurdata maa yiy ene ɓeydii fotde 14% (sappo e nay he nder teemedere), kadi baasal caɗtungal ene ustii ɗoon fotde 10%.” Ko wonaa ɗuum koo, golle moƴƴude njoɓdeele kadi nana njeeƴcinee. Kono mbele ɗum ɓura waawde naftude alaa e sago min njananee yimɓe ɓe ɗum faarnaaɓe ene njogii mbaawka katojinaaka ngam waawde tonaade (benefisaade) ngartam karalleeje kese ɗe. O wiy he nder yimɓe ɓe kuwtortaako karalleeje kese ɓe, heen 64% haɗi ɗum en huwtoraade ɗum ko ngalanaaa ɗum baawal walla mbiyen ganndal.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *