Air Jordan ɗe Michael Jordan ɓoorninoo he Final NBA 1998 njeeyaama 2.2 Miliyoŋ dolaar US.

Air Jordans paɗe ɗe Michael Jordan ɓoorninoo he final 1998 yeeyaama niliyoŋaaji ɗiɗi e teemedde ɗiɗ unjunere dolar he Sothby’s, galle baɗoowo muusapiri (auction), ñalnde Mawbaare. Ɗuum waɗiiɗe paɗe(sneakers) jeyaaɗe ko ɓuri tiiɗde he nder daartol.

Ɗeen paɗe noddiraaɗe he innde mum heerrinde, “1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s,” yeeyi ɗum en ko Sotheby’s he nder geese caggal nde ɗe pawaa ɗoon fotde yontere. Hono no aada muusipiri yahrata ni, caggal nde dumunna oo timmi ko ɓurɗo daande nde rokki fof nawata. Hayso tawii Sotheby’s ene waawi wiyde ko kanum yeeyi ɓurɗe tiiɗɗe coggu he nder daartol ne, heewɓe ene njooɗtorinoo maa coggu nguu yah miliyoŋaaji nay.

Ene jeyaa e ko ɓeydane paɗeɗee dañde nguun ɗoon njaru, ko wonnde ko kannje Michael Jordan ɓoorninoo he jolal (season) 1997-98 mo Chicago Bulls hawnoo ene hanndii he NBA. Ngaal jolal, 1997-98 nii ESPN, tele Ameriknaajo keertiriiɗo coftalɓall waɗiino heen filma dokimanteer, nde tawnoo ene wayno koo ndeen Chicago Bulls wayri hanndaade he NBA. Sikke alaa ɓayre Jordan e yiɗeede mum kadi ɓeydi waawade toownude njaru ngu. Mayoo (jersey) mo Jordan ɓoorninoo he ngaal jolal kadi yeeyanooma 10.1 miliyoŋ he 2022.

Ko aada ɓooyɗo kadi jaajɗo he nder pinal Amerik renndinde (collecetioner) batteejii daartoyankeeji (momorabilia) ko wayno mayoo mo gooto e yimɓe waɗooɓe coftal ɓalli dowrowo lolluɗo ɓoornii he tuma daartolyankeejo ko wayno final walla uddital jolal, bal pettiraaɗo he kawral daartolyankeewal ekn.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: