Maa lewru feeñ hannde he ɗii nokkuuji, tuugnaade e Hammadi Jah.

Caggal nde ɓe koori balɗe noogas e jeenay, ma juulɓe (Muslim en) adunaaru ɓee fof puɗɗo sooynaade hannde cirfel lewru, saanga mutal naange. Peeñgol cirfel lewru nduu ene tinndina daraade lewru Humtoraandu, ɗuum woni timmugol lewru koorka, e dagtaade ñaamde e yarde ñalawma. He nder lowre mum Pullohannde, fanniinde he ko yowitii he mbewu e gannde koode, Hammadi Jah ene adda heen yiyannde mum, tuugnaade he ko jooɗtoraa to bannge ganndal koode.

He nder winndannde makko nde tiitoonde mum woni: “COOYNAL GADANAL LEWRU HUMTORAANDU E WERTAANGO NGAAWE”, omo wiya, “Ñalnde Naasaande (Alkamiisa) 20 seeɗto 2023. Ko ñande heen Lewru tolnondirta e Naange hedde 04:12 gmt (utc) jamma, ndu yaaɓana seertude e magge, nde tolnondiral waɗata ndee tawata ko leyɗeele Asi ina ngoni e ñalawma, e huunde e leyɗeele fuɗnaange Afrik ina weeta.
Ɗoon e Naange mutde hirnaange Afrik, tawata ko Lewru dirti, kono tan ndu woɗɗataa Naange no feewi, to hirnaange Maruk, Muritani e Senegaal so Naange muti maa ndu heddo e ndoogu (asamaan) fotde ko famɗi fof hojomaaji 20 haa 35 so juuti.
Ko ɗeen leyɗeele tan kattani wiyde njiyi Lewru e nder doŋre Afrik hay so ndu weeɓataa yiyde sabu sewde e ɓadaade Naange.
Kono leyɗeele Afrik keddiiɗe ɗee e Orop e Asi e Ostoraali mbaawataa yiyde Lewru ñalnde 20 seeɗto.

To hakkunde doŋre Amerik, Leyɗeele dentuɗe Amerik, Kanadaa, Meksik e rewo Amerik Laten fof maa njiy Lewru no haanirta ni, teeŋti noon so kaɗooje ngalaa.

Ñalnde Mawnde (Aljuma) leyɗeele fof maa njiy ndu haa laaɓta sabu tawata ko ndu seerti e Naange ko ɓurii waktuuji 24 e yoga e leyɗeele ɗaŋre men. To hirnaange Afrik, maa geeƴe nde ndu yanoya.”

Eɗen teskoo he nder nokkuuji keewɗi, teeŋti he Orop e Amerik, pelle juulɓe keewɗe natti yowitaade he jiygol lewru tawa ko he cooynal. Ɓe keewi fawaade tan ko he limlewbiije, sabu maɓɓe jogitaade wonnde ganndal koode (astronomie) e kuwtorɗe karalleje goodɗe ɗee ene njona e waawde anndinde en hol nde lewru jogori daraade ko ene wona hitaande ko adii ɗuum. Kono pelle juulɓe keewɗe kadi ene ndiiwti ɗum fawaade e ko ƴiynaa (haalaa e Qur’an e hadiis) ko, wonnde so oon tigi yiyii lewru yo o taƴ, so o yiyaani ndu yo o timmin balɗe cappanɗe tati.

admin

admin

One thought on “Maa lewru feeñ hannde he ɗii nokkuuji, tuugnaade e Hammadi Jah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: