Mali, maa suɓngooji mbaɗ he lewru Korse ngam tabitinde doosgal ngenndi kesal.

Mali, hooreeɓe laamu faddewu walla hakkundeewu ngu pellitii yuɓɓinde woote ñalnde 18 Korse fayndu ngam waylude dosgal leydi ndi, caggal nde ɗiin suɓngooji paɓɓitanoo he leru Mbooy yawtundu ndu. He biyɗe Abdullaay Mayga, kalfinaaɗo konngol laamu o, maa ɗiin suɓngooji mbaɗ he nder wertaango leydi Mali hee kala, kadi he nder Ammbasaaduuji maɓɓe.

O hollitii kanko kolonel Abdullaay Mayga, wonnde woote ɗee (refrendum) ko mbele haa yimɓe ɓee mbaawa jaabaade laaɓndal yalli ɓe njaɓii(eey) walla ɓe caliima (alaa), eɓɓore doosgal kesal nde.

Faayiida ngaal doosgal ko artirde laamu siwil he ngardiigu leydi ndi e waɗtude leydi ndii he dow laabi kuule doosɗeyankeeje, ɗe eɗen ciftora, ko jowanooɗe gila nde soldateeɓe ɓee loppiti laamu nguu he juuɗe laamu siwil ngu hooreejo IBK.

Eɓɓoore doosgal hesere ndee noon, ene jogii e lanndaaji luutndiiɗi ɗii salinooɓe heen woon e toɓɓe. Dente Tuwaareg en ƴettunooɓe njogitaaje ngam fooɗanaade pecciigu to bannge worgo Mali ɓe, caggal ɗuum, he 2015 wooɗi ɗo ɓe kawri e laamu nguu ngam haa deeƴre waɗa, kono ɓeen ne mbiy eɓɓo doosgal ngoo soɗoraani heen toɓɓe ngaal nanondiral.

He eɓɓo doogal yaltinanoongo he lewru Mbooy ngoo, ene wayno doosgal ngal ene rokki hooreejo leydi ndii kattanɗe pantuɗe, nde tawnoo ko kanko tan jogii heen hattan suɓaade kuule ngenndi ndii, caggal nde o heɓi wasiyaaji paytu heen.

Tottirgol karte suɓngooji ɗee fuɗɗiima gila he nder lewru Seeɗto maayndu ndu, kono woon e nokkuuji he nder leydi ndii ɗi yimɓe mum en cuwaa tawo hay winnditaade, sabu ŋakkeende deeƴre e hoolaare.

Woote ngam suɓaade hooreejo leydi ndi ene waawi wonoya ɗoo e lewru Korse (juin) 2024, eɗen nganndi, Dental Fagguduyeewal Leyɗeele Hiirnaage Afrik (CEDEAO) sarɗondirnoo e laamu soldeteeɓe hakkundeewu ngu, ko yoo laamu ngu artu he juuɗe siwil en.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *