Jeynaba Bah Dem suɓaama Meer Fann-Point E-Amitie

Jeynaba Bah Dem suɓaama Meer Fann-Point E- Amitie, o lomtii ko Palla Saamba, yoo Allah yurmo ɗum, maayɗo ñalnde 19 Mbooy yawtundu ndu.

Jeynaba ko diisnondirteeɗo ngalluure nde tawi ko he innde lannda Taxawou Dakaar. O fooɗondirnoo jappeere ndee ko Koddu Jeen, gonnooɗo cukko gadano meer o, e Doktoor Papa Maalik Joop mo Benno Bokk Yakaar, meeɗnoo wonde meer ngalluure nde tuggude 2009 haa 2014.

Suɓngooji ɗii mbaɗaa ko he gardogl Jibi Jallo sous prefet Dakaar Plaato. He nder toɓɓe 46 ko Jeynaba ƴetti 26.

Caggal nde o heɓi poolgu, Jeynaba ƴettii konngol, ngam jaarde yimɓe ngalluure ndee, kono kadi o wiy o juutnotaako he haala, omo anndi tan noon mo o lomtii o, Palla Saamba ko funeere makko wonno.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: