Mali: Ciimtol ONU ene takka koonuŋkooɓe leydi ndii e harbiyankooɓe “hoɓɓe” he warngooji 500 neɗɗo he 2022 to Mura.

Dental leyɗeele Adunaaru (l’ONU) takkii ñalnde Mawnde (Aljumaa) 12 Duujal Konu leydi Mali e wonndude e harbiyankooɓe “hoɓɓe” warde (he teyaaɗe) 500 siwil en tuma nde konu ngu yahnoo to hakkundeere leydi to ngam riiwtoyde Jihadiyankooɓe. So en paami no konngol ciimtol ngol haaliri ɗum ni, ɓeen yimɓe wona haɓetenooɓe ko jaggaaɓe tan mbara he dow fenaande.

He ciimtol kaaɓningol tuugningol he loskooji ɗi catal jojjannde aadee ngal misiyoŋ laafaaji bulaaji en (MINUSMA) nedladanooɗo Mali gila 2013, Njuɓɓudi dowrori halfinaandi ko yowitii he jojjannde aade feññinii wonnde e ndi jogii sababuuji jaɓniiɗi baawɗi addande ndi goongɗinde wonnde ko famɗi fof 500 neɗɗo tawa ko ene wona heen noogas ko rewɓe heen 7 ko cukayon (sukaaɓe tokosɓe) konu Mali wonndude e harbiyankooɓe jananiyankooɓe mbarii ɗum en, caggal nde laamu ngu hoonii e nder falnde Mura tuggude 27 haa 31 Mbooy (Avril) 2022.

Ndiin njuɓɓudi (le Haut-Commissariat aux droits de l’homme) wiy “ene jogii sabaabuuji baawɗi addande ɗum en goongɗinde wonnde 58 dewbo e surbaaɓe (sukaaɓe rewɓe) mbaawnaama he leldeede e wonndireede he ndool-ndoolagu.” Ciimtol ngol kadi ene hollira wonnde yimɓe jagganooɓe heen ɓee torlaama.

Haysinno ciimtol ngol wiy tan ko “harbiyankooɓe jananiyankooɓe” ɓe innaani leydi mum en ne, hakkillaaji ene njaggi ko yooɓe-fella Risinaaɓe, jeyaaɓe he mojobere Wagner.

Volker Türk, gardiiɗo ngoon yuɓɓo (haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme) he nder haalannde (communiqué) nde o waɗi omo hollita heen, ɗeen golle so laatiima ko ɗum goonga, ene waawi ñaawireede yaɓɓude kuule wolde (crimes de guerre) walla ni won wayata ene waawi wonde hoynude neɗɗankeyaagal (crimes contre l’humanité).

Abdullaay Mayga, kalfinaaɗo konngol laamu Mali kanum yeddii ko ngool ciimtol holliri ko tuma nde o yalti he ayaawo habrirde ngenndi Mali. He biyɗe makko: “Hay neɗɗo gooto siwil maayaani he nguun njanngu ngu konu ngu waɗno to Mura. Waraaɓe heen ɓe fof ko jihaadiyankooɓe waɗboniyankooɓe haɓetenooɓe.”

Dowlaaji Dentuɗi, Laamanteeri Ndentundi, e Kanada, mbaɗii haalannde wootere rewrude he ammbaasadoorɓe mum en wonnde: “Ngol ɗoo ciimtol ko tonngi koo ene soklini ɗum en no feewi, teeŋti e wiyeede ɗee baɗle bonɗe gollii ɗum en ko Konu leydi Mali e mojobere Wagner, tawa ko he ballal leydi Risi.”

Eɓe kirjina laamu Mali nde heñotoo e yaltinde ko yiytaa he loskooji ɗi ñaawooɓe koonuŋkooɓe ɓee udditno he Mbooy 2022, kadi ñaawoore fawee he ɓeen waɗɓe ɗiin bonanndeeji pantuɗi.”

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *