FIBA U16 Kawgel Afrik Guinee nawii ray.

Monastir (Tunus) Guinee naatii he daartol basketball sukaaɓe caggal nde ɓe kawi Ejipta ɓe ngannduɗaa nawii kawgel ngel laabi joy. Gila 2013 feewde hannde hay kippu Afriknaajo gooto meeɗaani nawde ngel ɗoo kawgel so wona tawo ko Ejipta walla Mali. Ko kamɓe kooni noo he ngel ɗoo kawgel Basketball sukaaɓe les 16. Ndeen hoonaare noon Lagine ittii ɗum hanki ñalnde Dewo-hoorebiir 23, Morso 2023 to Monastir. Ngol ɗoo kawgol Lagine he dow Ejipta 84-76 wonata laawol ɗiɗamol ngol Lagine hawi Ejipta he nder ngel ɗoo kawgel. Gadanol ngol ɓe piynoo Ejipta ko loggi 83-78 tuma nde ɓe ngoni he pooɗondiral diɗɗe (gurupaaji).

Angola meeɗnooɓe nawde ngel ɗoo kawngel ko ɓuri jooni duuɓi sappo, kanum ari ko nayaɓo. Lagine ko ngol woni laawol mum gadanol yettaade kawrital joofnirde (finale).

He saanga fooftere hakkundeere ko Ejipta ardinoo loggi (mbattuuji) 48-44, he nder daawal taaɓal ɓe ngardii Lagine 15 loggol, kono nde yahi haa daawal nayaɓal Lagine naatni loggi 26-0 kadi ɓe ŋottilii he ngardiigu maɓɓe haa nde fijo ngoo joofyi.

Karmanndi Gasama ko kanum ardii he loggi ɗii, o waɗii loggi 25, Nuur Gasima Tuure 22, Arfaan Jaane waɗi cowe ɗiɗi-ɗiɗiije (double-double) laaɓi jeeɗi woni sappo he nay loggol (mbattu).

Lagine timminirii ngel ɗoo kawngel hawde lawbi jeeɗiɗi tawa hawaaka hay gootol (7-0), Ejipta kanum hawii lawbi joy kono fiyaama lawbi ɗiɗi (5-2) tawi ɗiɗi fo ko Lagine hawiɓe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *