“Zaydi le Fils du Khalif”  nana ara to Big Weltaare TV.

Yeeɓiyankooɓe mago Pulaar ceeraano e laaɓndaade mande jolal 2 Zaydi le Fils du Khalif fuɗɗittoo? Dji Barkham juɓɓinɗo mago ngoo o jaabiima laaɓndal maɓɓe o wiy woonde ko jooni ɓadiiɗo tawa ɓooytaani. Kadi o wiy ngol so ngo artii wonaa Piindi ngo yeeɓoytee kono ko Big Weltaare TV.

“Mago amen ngoo ene ardi e doole ngol laawol”, e biyɗe Demmba Bah binnduɗo mago ngoo o.” O ɓeydii heen kesemhesaagu heewngu haa ɓeydii yuɓɓude. E no o wiyri. Magiyankooɓe ŋana lolluɓe ene njanti heen ko wayno Haadii Gaajo, Aamadu Big Weltaare, kono kadi mawɗo yimooɓe rap Pulaar General Paco Leñol.

Ko adii nde mago ngoo fuɗɗo too yaltude to Big Weltaare TV , eɓe njuɓɓina hiirde tintingol (lancement) to Centre Culturelle Blaise Senghor ñalnde 27 Juko (Aout) 2023 tuggude njamndi jeegom kikiiɗe haa yamnde sappo. Naatgol ngol alaa njoɓdi kono kala leelɗo haaɗata ko boowal. Ma ɓe kollir toon doge seeɗe mago ngo, kadi e holno mago ngoo fiiliraa. Gaagaa hollirde mago ngoo, jamma o ko jamma Pinal Pulaar wadde maa naalankooɓe Pulaar heewɓe tawtore ɗum. Kono kadi maa yontaaɓe leñol ngol, hilifaaɓe laamu, e yontaaɓe Fulɓe heewɓe, teeŋti e daraniiɓe ɓamtaare Pinal Pulaar, ma tawtore jamma o.

Zaydi le Fils du Khalif  ene jeyaa e magooji Pulaar ɓurɗi yuɓɓude gila to loowdi maggo, karallaagal e fanniyankaagal magiyankooɓe maggo.

Eɗen taƴnii tan ngal ɗoo jolal 2 kadi ma ɓur yuɓɓude e welde e heewde faayiida , kono kadi ma ngal ɓur heewde kumpa (suspense) e aksiyoŋaaji.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *