Senegaal: Kawgel coñce e jime, koolol 2.

Hooreejo suɓngo ( President du jury) kawgel goomu ngenndiijo ngam deftere (Prix Cénacle national du livre) Abdullaay Raasin Seŋngoor, hollirii doggol tiitooɗe defte miilol/pentol e jime cuɓaaɗe ngam jeyeede he finaal koolol 2023 ngol ngoomu nguu yuɓɓinta.

“Les rouges Silences” ko pentol (Roman) ngol wallifii ɗum ko professor Faatimata Jallo Bah (Harmattan 2022) e “Solitudes” (Harmattan 2022) mo masistaraa Aminata Lih Njaay, ko kanum en ngoni cuɓaaɗe. To bannge jime ko “D’ombres et d’échos” mo Pappa Muusa Sih e  “Je suis un ange” mo Pappa Sammba Kan.

Kawgel ngel fuɗɗiima waɗeede gila rawane (2022) tawa jey sabaabu oo ko yiɗde hirjinde sukaaɓe Senegaalnaaɓe he taragol defte, kadi e ƴellitde coñce. Hitaande fof eɓe nganniyii hokkude njeenaari, winndiyankooɓe walla yimiyankooɓe ɓe wallifooji mum en muula he hitaande yawtude nde.

Njeenaari ndii maa tottire he nder hiirde ndeɓe nganniyii yuɓɓinde ñalnde 11 Jolal (Novembre) 2023.

Eɗen ciftina wonnde koolol gadanol ngol waɗnoo ko he 11 Korse (Juin) 2022 to Hotel Pullman mo Ndakaaru. Ngool koolol teddiniranoo ɗum ko wallifiyankooɓe Senegaalnaaɓe lolluɓe ko wayn: Ken Buggul, Aminata Soh Faal, Buubakar Boris Joop, Abdullay Raasin Seŋngoor, Kono kadi Sada Kane jaayndiyanke joom darnde maantinnde he ƴellitgol conñ e wallifo he kuuɓal.

Ɓee ɗoo ɓe payɗen innude ene njeyanoo e goomu suɓngo he. Pappa Aliwun Saar (E-Media Invest) Astu Mbeen Cubbu (TFM) , Jibriil Jallo Faleme, yantude e porofessor Faraysinkoore Haaruuna Joor Fanay.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *