Goomu ngootu l’ONU eeriima Muritani yoo losku, kadi fawa kuugal he waɗnooɓe bonannde 1989 ɓe.

Goomu Kawtal Ngenndiiji toppitiingu ko yowitii he majjinaaɓe (Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées) hollirii ɗo njowondiri he ko fayti he Muritani, Nijeriyaa, Meksik, Pays-Bas, caggal nde ɓe mbaɗi loskooji he ɗeen ɗoon leyɗeele he jonnde maɓɓe jooɗinoonde tuggude 11 haa 29 Silto 2023.

Ko nanondiraa he ndeen joɗnde ene hollira ko ɓuri soklinde nguun ɗoon goomu yuɓɓo adunaaru, e cakkitooje ngu waɗi ko yowitii he ɗowtagol kuule hakkundeleyɗeele ngam falanaade yimɓe ko wiyetee majjere waawnaande.

Ko toɗɗii Muritani goomu nguu hollirii wonnde won diisnondire ngoni he laawol wonndude e Fedde toppitiinde Jojjannde Aade (Commission National des droits de l’Homme (CNDH) he ko fayti doosiyee bonnanndeeji baɗnooɗi he 1989, ɗi ngannduɗaa caabiima yimɓe jeyaaɓe he leñɗi baleeɓe ɓee waɗii heewɓe majjinaaɓe, sokaaɓe he dow fenaande, waraaɓe ko aldaa e ñaawoore e heewɓe yaltinaaɓe he gure mum en e koɗorɗe mum taccinaa payraa Senegaal e Mali.

Goomu waɗii ɗeeɗoo cakkitooje, wonnde:

  • Yoo wiɗtooji luggi kadi e loskooji nuunɗuɗi mbaɗe ko aldaa e heedi-heeda, mbele denndaangal majjinaaɓe he sahaa bonanndeeji ɗii ɓe fiyaaku mum en ene anndee haa laaɓa;
  • Kala jeyanooɓe e wonannooɓe sabaabu haa yimɓe ɓee ene majja ɓee, haa arti e koonunkooɓe dowrowɓe walla siwil en tawetenooɓe he hoore laamu ɓe, ene poti ñaaweede, so ɓe tawaama e ɓe mbaɗi bonannde kuugal fawee he dow maɓɓe fotde bonannde nde ɓe mbaɗi nde;
  • Denndaangal majjunooɓe ɓe fiyaaku mum anndaaka haa jooni ɓe, yoo njiyle haa njiytee ko aldaa e neeɓnude, tawaaɓe heen ene maayi, ene foti feere fof waɗee haa joom mum en nganndee, ngartiree he juuɗe banndiraaɓe mum he dow hurum e teddungal tawa ene mbaawa ubbude ɗum en tuugnaade e no aadoraa he pine mum en e diineeji mum en.
  • Kala neɗɗo dañnooɗo jaayiya tawi saabii ɗum ko majjinegol he waawnere yoo rokke ndaamordi haa timma kadi tawa koko yaawi, fotde ɗo jaayiya oon tigi tolnii ɗoo.
admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *