Burkina, Mali, e Nijeer Njaltii CEDEAO.

He Nder tintinoore ɓamdaandee, laamuuji leyɗeele tati Saahal, Burkina, Mali, e Nijeer kollirii pellital mum en yaltude Fedde Faggudu Leyɗeele Hiirnaange Afrik (CEDEAO/ECOWAS). Oon kabaaru jaaynaa ko hannde Dewo 28, 01, 2024, he nder ɗerewol, ngol siifi ɗum ko halfinaaɓe konnguɗi ɗiin laamuji. Rimtalba Jean Wudraago, Burkina Faso; Kolonel Abdullaay Mayga, Mali; Konlonel Majoor Abdurahmaan Amadu. Mo leydi Nijeer.

Jaaynannde ndee, caggal nde siftini daartol tafeede ndeen fedde he hitaande 1975, tawi fayndaare mum wonno ko wallude leyɗeele falnde Hiirnaange Afrik haa ɓeydoo ɓallondirde e wallondirde. Kono e biyɗe ɗerewol ngol: “ Caggal duuɓi 49 goodaangal, leñaaɗi Burkina, Mali e Nijeer, saasɓe, teskiima wonndude e mettere e haame wonnde yuɓɓo mum en (CEDEAO) nana ɓeydoo woɗɗitaade miijooji e sagooji maeɓe sosnooɓe ɗum ɓee kanum e payndaale ngootaagu Afrik (Panafricanism). Ene jeyaa heen wonnde CEDEAO, he les tamannde leyɗeele jananikooje doolnuɗe, nana jamfoo sagooji sosnooɓe yuɓɓo ngoo ɓee, kadi wonti kanum e hoore mum sabaabu tanaaji janooji he leñaaɗi ɗi fedde ndee fotnoo reende ɓural weytaare e mum en.”

He jaaynannde ndee jokki wonnde, yuɓɓo ngoo wallaani leyɗeele ɗee e hare hakkunde mum en e pelle waɗboniyankooɓe, ngam tabitinde goodal ɗeen leyɗeele, kono ɓuri bonde nii ko nde ɗeen leyɗeele ndarii ngam reende e danndude leyɗeele mum, yuɓɓo ngoo ƴetti ko pewje ɗe laawɗaani, ɗe neɗɗaaki, kadi luurduɗe e kuule mum fawi he dow maɓɓe.

Ɗuum fof e ɓiɗe ɗerewol ngol: “Ɓeydi ko leefnude ɗiin leñaaɗi (yimɓe) ɓe ngannduɗaa ko wonnooɓe he torla ɓe fawi he dow mum en he ɗiiɗoo duɓi fof, pelle waɗboniyankooɓe nelaaɓe, huwtortooɓe.

CEDEAO kanum wiy heɓaani tintinoore lawakoore ummiinde he ɗiin ɗoon laamuji tati, kono e ɓe njokki heɓaade ngam waawde jokkude kaaldigal jam-yamal. Laaɓani tawo jaltugol ɗeen leyɗeele tati hol rewam jogori addande yuɓɓo ngoo walla leyɗeele tati ɗee.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *