Timmoode kawgel Kuppu Afrik mo ngenndiiji Kodduwaar nawii raay.

Ko e nder boowal Alassan Watara he nder Abijaa keewngal haa wukkiti jinngooɓe, Kudduwaar ɓiydi kuppu tataɓo he doggol kawanɗe mum ngel kawgel fuku Afrik dowrowel. Caggal puɗɗorɗe mum gaddunooɗe ɗamtinaare he ɓerɗe Kudduwaarnaaɓe, ko diɗɗal keɓtungal hoolaare mum e yaakaare ngenndi mum fof holliri pellital mum yiɗde tabitinde ndeen yaakaare e oon ɗamaamuya.

He daawal gadanal nde Wiliyam Ekong loowi loggol mum, njoorto waɗiino maataw maa Super Eagles, ƴettu kadi oo ɗoo kuppu waɗtana kippu ngenndi Nijeryaa o kuppu mum nayaɓo, kono ɓooytaani he daawal ɗiɗaɓal caggal nde ɓe ngarti fooftere Farank Kesi (Frank Kessie) naatni loggol woni potal ko adii nde Sebestian Haller ɗimmitta loggol kawgu.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *