Senegaal: Bassiru Jomay Fay, suɓaama Hooreejo leydi.

Ñalnde Dewo-hoore-biir, 24 Mbooy ko ñallal ngal yejjittaake he daartol dawrugol leydi Senegaal. Basiiru Jomay Fay, lunndiyanke gonnooɗo he dummbirdu jonte seeɗa tan jawtude, hawii he nder suɓngooji hooraagu leydi Senegaal, kadi tawi ko kawgu laaɓtungu gila he daawal gadanal. Aamadu Bah, mawɗo jaagorɗe kiiɗɗo o, kadi kanndidaa mooɓal Benno Bokka Yaakar, jogiiɓe laamu nguu o, ari caggal makko kono ko ɗo woɗɗi.

He nder ko fuɗɗi yaltude he toɓɓe keɓaaɗe he ngoon suɓngo ko Basiiru Jomay Jakhaar Fay dañi 57,4 Aamadu Bah mo Benno Bokk Yaakar kanum dañi toɓɓe 31,9. He nder sappo e njeenayo leewotonooɓe ko ɓuri heen heewde ndañaani hay toɓɓere wootere he ngoo suɓngo. Sabu garɗo tataɓo o, Khalifa Ababakar Sal, dañi tan ko 3.8 %.

Aamadu Bah caggal nde jattinii seeɗa jamma hanki, nde fini hannde fellitii jaɓde e jebbilanaade poolgu e hinnude Basiiru Joomay Fay, sabu kawgu mum laaɓtungu. Kanko Aamadu Bah o duwaniima oon yoo jogoro leydi ndii jam.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *