Basiiru Jomay e Ɗamaamuya sukaaɓe Senegaal.

Hannde 2 Seeɗto ko ñalawma e ñalawmaaji daartol he leydi Senegaal. Sabu hannde leydi ndii fiilaata laamɗo mum joyaɓo gila heɓti ndimaagu mum dawrugol, kadi kanko woni hooreejo leydi Senegaal ɓurɗo famɗude duuɓi. Basiiru Jomay Jakhaar Fay, yahrata tan ko he duuɓi cappanɗe nay e nay, ɗuum firti o jibinaa ko caggal jeytaare Senegaal waɗnde he 1960.

Sabu ngool ceertugol duuɓi e yontaaji waɗi, Basiiru Jomay Fay ari ko ene roondii ɗamaamuya yontannde mum e sukaaɓe leydi Senegaal. Yaakoriiɓe ɗo makko ɗoo mbayliigu e jaɓɓal kesal he kala ko fayti he yahdu leydi ndii e mbaydi kesiri ngardiigu ndi ene seerta e no woowiranoo ni.

Sukaaɓe leydi Senegaal ɓe ene kiisee wonnde, he kala teemedere Senegaalnaajo, heen cappanɗe njeeɗiɗo ko sukaaɓe ɓe duuɓi mum en njawtaana 35, ene njogii yaakaara walla mbiyen ene cabbii he laamu kesu nguu peeje ɗe ene mbayla ngonkaaji mum en, teeŋti to bannge sosde gollorɗe ɗe haa ko ɓuri heewde e maɓɓe mbaawa dañde golle ɗo liggi mbele ene mbaawana koye mum en, natta fawaade walla taccude maaje mawɗe ngam yiyloyaade liggeyaaji to Orop, Amerik walla nii haa Asii.

Ɓeen sukaaɓe, ɓe sikke alaa, ko kanum en, caggal hoddiro Allah e haajaande mum, ngaddani Jomay Fay dañde poolgu, ene cabbii ɗo makko addude taƴaare. Taƴaare he mbaydi dawrugol ngoowanoondi ndi. Ɗuum woni yimɓe seeɗa laamiiɓe tamde ngaluuji leydi e kala dame paggorɗe, ene ngoppi keeweedi e ɓiyɓe leydi he nder caɗeele. Ɓeen sukaaɓe ene cabbii potal e ñaawoore he dow nuunɗal, tawa wonaa waawi fiya, kono leydi ndi jojjannde kala neɗɗo ene hurmaa; neɗɗo kala ene wellitaa e konngol mum e teeŋti e haalde yiyannde mum dawrugol. Nde tawnoo he yiyannde yoga e ɓiyɓe Senegaalnaaɓe, haysinno Hooreejo Makki Sal, feewnii ko heewi to bannge mahanteeje ne, o bonnii ko heewi to bannge neesu demokaraasi e ngenndi laawolyankoori. Ɗiin calɗi tammbiiɗi ndimaagu mo woni kala ko potɗi ñiɓteede haa ɓeydoo tiiɗde ngam waawde tabitinde kisal e deeƴre leydi ndi.

Tuugnaade he ɗiin ɗamaamuyaaji e ko renndo ngoo sabbi e laamɗo keso o e guwarnamaa mum, eɗen mbaawi wiyde Basiiru Jomay Fay yoo ñor juuɗe wutte mum gila he hannde sabu wonaa fooftere fanndiimo, kono ko ferde laabi e joofanɗe laaɓtude kollirooje wonnde omo tiindii to yontannde Senegaalnaaɓe ɓee cambotoomo to. Ɗuum woni addude jaɓɓal kesal ngal ene waawa jibinde mbayliigu ngu mo woni kala ene waawa yiytaade heen hoyre mum.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *