Piilngal Hooreejo leydi Senegaal joyaɓo, ko hannde Basiiru Jomay Fay woondata.

Caggal poolgu laaɓtungu he dow Aamadu Bah he suɓngooji 24 Mbooy, ko hannde Basiiru Jomay Jakhaar Fay fiiletee hooreejo joyaɓo leydi Senegaal. Piilngal ngal waɗata ko hannde beetawe to Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) to Jamñaaƴo.

Maa nokku oo fuɗɗo jaɓɓaade yimɓe arɓe tawtoreede piilngal ngal gila he yamnde jeetati pawɗi silmaaji cappanɗe tati (8:30). Caggal mum maa nokku nguu fuɗɗo jaɓɓaade hoɓɓe e yimɓe dowrowɓe laamu Senegaal e sateeji ummiiɗi he leyɗeele taariiɗe Senegaal kam en e jokkondiraaɓe. Ene jeyaa e ɓeen Hooreejo leydi Nijeriya, kadi Hooreejo Njiilgu Fedde Faggudu Dowlaaji Hiirnaange Afrik (CEDEAO), Bola Ahmed Tinubu, Hooreejo leydi Muritani kadi hooreejo Dental Afriknaaɓe (Union Africaine) Muhammed Wuldu Seykh Al-Ghaswaani, Adama Baro mo Gambia, Maamadi Dummbuya mo Lagine, Umaru Sisoko Embalo mo Guinee- Bissaaw. Ene jeyaaɓe e tijjaaɓe toon kadi Cukko Hooreejo Kudduwaar, Cemoko Meyliye Kone, mawɗo jaagorɗe Ruwanndaa Eduwaar Ngirente e mawɗo njuɓɓudi Mali dariindi darnde suudu sarɗiiji o, Maalik Jaw.

Maa Basiiru Jomay lomto Hooreejo Makki Sal he dow hooraagu Senegaal duuɓi joy he happu makko gadano. Ngaal piilngal maa waɗe he mbaydi yahdundi e aadaaji repoblikyankeeji. Maa njeeñcudi suɓngooji 24 Mbooy ɗii tabitine tawa ko he taragol Mawɗo Gerfeeɓe o, reftude he haalannde Hooreejo Diisnordu Doosɗe (Conseil Constitutionnel). Ko hedde 11:40 hooreejo leydi keso o woondata he jogoraade leydi ndii tawa ko hurmaade doosɗe leydi ndii e kuule mum. So ɗuum ɓennii ma o fiile lefol (l’Écharpe de Grand Croix de l’Ordre national du Lion) kadi o ɓoornee cakka (le Collier du Grand-Maître de l’Ordre national du Lion).

Uddata joɗnde ndee ko haalannde piilgol hooreejo o Jomay Fay, reftata heen ko jaɓɓogol kinnaali (la réception des félicitations) Diisnordu Doosɗe, suddiiɓe makko e aranɓe walla mbiyen lomtaniiɓe leyɗeele mum en he nder Senegaal, kanum e Hooreejo Suudu sarɗiiji o. Ene yaakoraa maa golle ɗee timmu ɗoon he saanga 12:30. Ko heddii ko waɗoytee ko to galle laamorɗo to, ko ndeen Hooreejo Makki Sal fawata he dow junngo Basiiru Jomay lannje ɗee, kanum ummo he jappere o duusa ɗum haa damal galle waynoo o naatta o jooɗo he dow jappere makko.

Ko ngol tottitgol jappeere wonata laawol tataɓol gila Senegaal heɓti ndimaagu mum, tawa ko fawaade he suɓngooji Senegaalnaaɓe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *