Hooreejo leydi Iran, Ibraiim Ra’isi maayii he aksida helikopteer.

So en tuugniima he lowre aljazeera.com, galle Iranaaɓe caaktowo kabaruuji, Mehr, habrii wonnde Hooreejo leydi Iran Ibrahim Ra’isi e jaagorɗo kalfinaaɗo jokkondiral caggal leydi Amir Abdollahyan maayii he aksidaa helikopteer baɗnooɗo hanki Dewo-Hoorebiir to bannge hiirnaange-rewo leydi ndi. Ene jeyanoo kadi e tawanooɓe he nder oon helikopteer guwernoor diiwal maɓɓe Fuɗnaange Asarbayjaa (Azerbaijan) Malek Rahmati.

Alaa konngol lawakeewol ummingol he laamu ngu ngam tabitinde maayde Ra’isi kono goomuuji faabo yahnooɓe ngam yiyloyaade helikopteer o ɓe mbiy njiytii laana ka kono ɓe tawaani toon batte nguurndam.

Caaktirɗe kabaruuji Iran e caggal leydi fof kollirii nate ɗo helikopteer o yani e no o lanccitorii he takkooji fello.

Sayyid Ibrahim Reysolsadati, ɓurɗo lollirde Ebrahim Raisi, jibinaa ko 14 Bowte (Decembra) 1960 to wuro ene wiyee Mashhad he nder Iran. Ko o ceerno sariyanke ganndo, kadi ɓadondirnooɗo no feewi e Gardiiɗo dowro Iran o, Ayatollah Khamney. Ko kanko woni hooreejo leydi Iran 8ɓiijo. O jooɗinoo he jappeere ko ñalnde 3 Juko (Aout) 2021. O maayi ko omo yahra e duuɓi 63.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *