Kaaytugol seppo YAW ñalnde 3 Seeɗto, Konu nguu fennii dalillaaji maɓɓe.

He tintinoore nde lannda Pastef waɗi hanki aljumaa 31 Mbooy,2023, ɓe kollitii heen wonnde ɓe kaayti seppooji ɗi ɓe njogornoo waɗde ñalnde tati Seeɗto. Addaniɓe haaytudee noon, ɓe mbiy, ko sabu maɓɓe yeewtidde e yimɓe dowrowɓe konu e ndeenka kisal leydi Senegaal. Konu Senegaal leeltinaaki he fennude kaan ɗoon haala. E wiyde jaaynde le Soleil.sn “Gardorgal Kuuɓnungal njuɓɓudi Konuuji ngu wiy,’ ene nodda dawriyankooɓe banngeeji ɗii kala nde njaltinta konu leydi ndi he jeewte mum en dawrugol, ngam nafoore ngenndi ndi.”

He biyɗe Kolonel Muusa Kulibali, kalfinaaɗo kabaruuji e jokkondiral piblik, “Konu nguu ene fiɓi heddaade he darnde mum ngenndiyankeere e jokkude heddaade he yamiroore.”

Yimɓe heewɓe ene njoginoo faayre he holko ngoon seppo waawnoo jibinde, tuma nde konu Senegaal fof hawrata ngam mawninde jeytaare Senegaal, e keɓtugol mum ndimaagu mum dawrugol.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: