G5 Sahel, hooreejo Muritani eeriima Mali nde artata.

Batu kuuɓtodingu waalde 5 Sahel jooɗiima hanki, Aaɓnde (Altine) 10 Morso (Juillet) 2023, to Nuwaasoot, laamorgo Muritani. Batu nguu yeewti he peeje kese ko wayno lelnude eɓɓooji kesi tuugniiɗe he jaŋde e ɓamtaare ngam waawde mahde fartaŋŋeeje wonande ɓiyɓe diiwaan Sahel o.

He nder haalaannde nde o waɗi he udditgol batu ngu, hooreejo leydi Muritani, Mohammed Wuld Seyku Ghazwaani, haamtiima jaltugol Mali he ngal Kawtal lollirngal G5 Sahel. Kawtal G5 Sahel ko jonngu (alliance) kooninkaagu e ndeenka ngam haɓde e waɗboniyankooɓe, jihaadiyankooɓe, denndinnoongal leyɗee joy, Burkina Faso, Mali Muritani, Caad e Nigeer. Kono Mali kanum yaltii kawtal ngal gila 2022, sabu he biiɗe maɓɓe, kawtal ngal ene haɗaɓe wellitaare e jeytaare kadi ko nde waɗtaande kuwtorgal woɗɓe.

Kanko Ghazwaani, o wiy jaltugol Mali yuɓɓo ngo e semmbe (konuuji) maɓɓe jokkondirɗe jibinii taƴondiral he wertaango maɓɓe, kadi wonii sabaabu waasdeɓe ballal paayodinngal ngal ndiin leydi ɓiyɓe yumma addatno.

Haa jooni kanko Ghazwaani o wiy, omo joortii wonnde “jaltugol Mali ngol ko he dumunna daɓɓo tan haaɗata, sabu ngool jaltugol e jaltugol semmbe Faraysenaaɓe Barkhane, e golwole kuɓɓuɗe jooni to Sudaan ɗee, ko ɗum joljole mettuɗe kadi kaɗɗe yuɓɓo amen ngoo golloraade no haaniri ni, yaawni

farweende he nder diiwaan amen (sahel) mo ngannduɗaa ko lohɗo wonno.”

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: