FICASE 2023, Ngam mawninde duuɓi 100 ko Semmben Usmaan jibanano.

He keblungal mawninde duuɓi teemedere ko naɓakayanke Senegaalnaajo o, Usmaan Semmben jibinanoo, jaagorɗo toppitiiɗo Pinal e Ngaluuji daartolyankeeji, Pr Aliw Sow habrii maa Senegaal sos festuwaal keso ngam mawninde naɓayanke Senegaalnaajo lolluɗo o, Semmben Usmaan. Festival International du Cinéma et audiovisuel du Senegal (FICASE) ko innde ngoon yuɓɓo heso wonngo he maheede jogorngo tammbaade oon festuwaal tijjaaɗo ene jogori waɗde tuggude 3 haa 9 Korse (Juin) 2023 to Dakaar, Gore, St. Louis e Saly.

Usmaan Semmben jibinaa ko ñalnde 1 walla 8 Siilo 1923, to saare Ziguinchor, diiwal Kaasamansa. Jibnaaɓe makko ko Seereraaɓe to iwdi mum en.

Usmaan Semmben ko wallifiyanke, binnduɗo defte pentol keewɗe he ɗemngal Farayse. Los Angeles Time ene limamo e wallifiyankooɓe Afriknaaɓe ɓurɓe wonde winndiyankooɓe ŋana. Ene jeyaa he defte makko ɓurɗe lollude, le Docker Noir, les Bouts de Bois de Dieu, kono ko ɓuri lollinde Semmben Usmaan ko wonde naɓakayanke (cinematographe). Won boom noddirooɓe mo baaba mum naɓakayaagal Afrik, ɗuum firti ko kanko ferani Afrik laawol he oon ɗoon fannu.

Ɗiiɗo filmaaji ngoni ɗe o waɗi:

Borom Sarret (1963)

  • Niaye (1964)
  • La Noire de…(1966)
  • Mandaa bi (1968)
  • Emitaï (1971)
  • Xala (1975)
  • Ceddo (1977)
  • Camp de Thiaroye (1988)
  • Guelwaar (1992)
  • Faat Kiné (2000)
  • Moolaadé (2004)

O heɓii njeenaaje keewɗe e teddungal mawngal he nder golle makko naɓakayanke.

O maayi ko ñalnde 9 Korse, 2007.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: