“ Banel e Adama”, filma mo Ramatullay Sih ene suɓaa e jogorɗi jeyeede he kawgel Cannes 2023.

Filma (naɓoka) Banel e Aadama mo Ramata Tulay Sih ene jeyaa he 16 filma cuɓaaɗi ngam tawtoreede kawel Koolol 76 Cannes (Kaan) to Frayse, jogorngol waɗɗe tuggude ñalnde 16, haa 27, 5, 2023.

Doggol filmaaji 16 cuɓaaɗi ngam jeeyede he ngeel kawgel, peññinaama gila ñalnde Naasaande (Alkamiisa) he kuccondiral e jaayndiyankooɓe ngal Thierry Frémaux delegee kuuɓal Koolol Kaan, he tawtoreede hooreejo keso koolol ngol, Iris Knobloch.

Banel e Aadam woni naɓoka juutɗo mo Ramata Tullaay Sih adii waɗi, kono naɓakiyanke o waɗiino naɓaka daɓɓo (court métrage) mo tiitoonde mum woni “Astel” jeeɓaaɗo he nder Adunaaru he kala, kadi heɓi njeenaari he ñalawma naɓakayaagal to Kartaas (Carthage) leydi Tunis. O holliraama kadi to Koolol Internasonal Filmaaji mo Toronto, o ƴettii toon njeenaari, wiyeteendi “Share Her Journey Award”, ko hono noon kadi he koolo fimaaji daɓɓi to Clermont-Ferrand, Farayse.

Ramata Tulaay Sih janngi Naɓokayaagal ko he duɗal Fermis to Farayse, dokkangal hurum he fannu Naɓokayaagal. Omo jeyaa e wallondiraaɓe he binndugol filmaaji juutɗi (long métrage) ɗi tiitooɗe mum ngoni “Sibel” e “Notre Dame-du-Nil” ko adii nde o yaltinta Astel.

Banel e Adama, haalata ko yiɗondirɓe ɗiɗo, fiɓɓe kadi renndude nguurndam e dow wellitaare nde Fuutankaagal suwaa heblanaade jaɓde, sabu fawaade he aadaaji e donaaɗi, ɗi hayso mbayliigu yontaaji yiɗii seertude e mum ne won haa jooni ŋottiliiɓe heen.

Filma oo fof haa gasi haalatee heen ko Pulaar, kadi o yuɓɓinaa ko he falnde Podoor, tawi kadi magiyankooɓe ɓee ko ɓuri heen heewde ngonaano fanniyankooɓe. Ene jeyaa he magiyankooɓe ɓee Khadi Maane, Mammadu Jallo, Binta Raasin Sih e Muusa Soh.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: