Jowgol Siñal Walfadjiri, Amenisty International e CJRS, njooɗnaani ɗum.

Senegaal, jaaynde Walfadjiri heɓi ɓataake hannde Mawnde (Aljumaa) 9 Korse ummoraade he jaagoorgal kalfinaangal humpito, Meeter Muusa Bookar Caam, ngam tintindeɓe wonnde maa siñaal maɓɓe yowe fotde lewru, tuggude 1 Korse, haa 1 Morso. Oon ɓataake tawi ko hooreejo galle jaayndeejo o, Seek Ñes ene huccondiri e jaayndiyankooɓe. Laamu Senegaal ene takka Walfadjiri wonde wallitooɓe he duñcugol jeyli fitina kuɓɓooji he nder leydi ndi he oo ɗoo saha.

E biyɗe  Jaagorɗo ayaawooji kollirteeɗi he nder layti renndo (reseaux sociaux) heen cappanɗe jeenay e nder teemedere (90 %) ko kabaaruji cemte, “fakenews”. Ko ɓuri heewde e nate walla ayaawooji ɗi ɓe kollirta ko ɓasaaɗi (montage).

Amenisty International, fedde daraniinde jojjannde aade hollirii yahdaani he ndeen feere nde laamu Senegaal ƴetti. He ɓiyɗe Samira Dawud, hooreejo catal fedde ndee he hiirnaage e hakkundeere Afrik, ngal pellital ngal laamu Senegaal ƴetti wonaa huunde jaɓotoonde, nde tawno ko ɗum tonngude jojjannde ndimaagu e wellitaneede konngol kanum e jogaade hakke he humpito, ɗuum noon ko yaɓɓude kuule hakkunde leyɗeele, yiylaade no deeƴre ndeenka artiri he leydi hee tan yonaani daliilu ngam haɗde yimɓe jojjannde mum en.

  Fedde sukaaɓe jaayndiyankooɓe Senegaal (CJRS) kanum en kollirii mettere mum en he pellital laamu ngu, kadi ɓe eeriima pelle jaayndiyankooɓe Senegaal fof nde ndentata ndardoo e Walfadjiri, ngam salaade geɗe baɗe hono ndaani.

Walfadiri eɗen tesko, ko galle jaayndiyankeejo keewɗo dañdude caɗeele he laamu Senegaal, gila he laamuuji ɓennuɗi ɗii, kadi pooɗee-nduuree hakkunde maɓɓe e laamu jooni nguu, waawi wiyeede tan ko ɗiggata yuppetaake.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: