Mballo: CEDEAO nana miijitoo e peeje ngam waawde ñaawde kala waɗɓe Coups d’etat he nder leyɗeele mum.

He tuma nde o jooɗɗinatnoo José Mario Vaz he nder ñaawirde ngenndi (Conseil d’Etat) ndu fayndaare mum ko ñaawde luure janooje hakkunde ɓiyɓe leydi e laamu mum en, Hooreejo leydi Gine Bisaaw, Umar Sissako Mbaalo, hollitii wonnde CEDEAO ene yiyloo peeje ngam waawde ñaawde kala baɗɗo kuddetaa he nder weeyo CEDEAO. He biyɗe hooreejo CDEAO kiiɗɗo o, Waalde Faggudu Leyɗeele Hiirnaange Afrik, ene summbi haɓaade jaɓtirgol koonunkooɓe ɓe laamu doole. Fayndaare maɓɓe ko yoo ɗuum dokko hankadi he nder wertaango CEDEAO.

“Cedeao, e biyɗe makko, “Nana nebisoo peeje baawɗe gasde wonde ngam ñaawde he nder ñaawirɗe mum kala neɗɗo mo junngo mum tawaa he liɓirde laamu doole walla mbiyen kuddetaa.” O hollitii kadi taweede mooɓgal yoɓeefella en Wagner he nder hiirnaange Afrik ko huunde soklinnde CEDEAO.

Kono hooreejo leydi Gine Bisaaw o haalaani hol ko woni yiyannde Waalde hiirnange Afrik ndee he laamɓe waylooɓe doosɗe leyɗeele mum en ngam haa mbawa waɗde happuuji tati (madaa tataɓo) ko wayno Alasan Watara walla Alfa Konnde, won tuumooɓe boom hay laamɗo Senegal o, Makki Sal, ko he ngoon felo yaɓɓunoo hayso tawii sirŋinaare ɓiyɓe leydi mum ngaddanii ɗum yahrude heen caggal. Eɗen ciftora tan kanko hooree Mballo, o meeɗiino wiyde waylude doosɗe ngam mbele ene waaw waɗde mandaa tataɓo ko waawnere doosɗe (coups d’état constitutionnel).

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: