Nijeer: Laamu koonunkooɓe nguu yamirii yoo Ammbaasadoor mo Farayse yaltine leydi ndi.

Caɗeele hakkunde Farayse e laamu koonunkooɓe Nijeer ene jokki. Ñalnde Naasaande (Alkamiisa) laamu koonunkooɓe Nijeer yamirii alkaateeɓe mum yoo njaltin Ammbaasadoor Farayse, Sylvain Itté leydi ndi. He ɓataake binndaaɗo ñalnde 29 Juko (Aout) fayde he Jaagorgal Farayse kalfinaangal Orop e caggal leydi, hollii wonnde habrii Quai d’Orsay wonnde nanondiral (agrément) joɗɗinnoongal ɗoon Ammbaasadoor Farayse ngal bulliima, kadi Polis yamiraama yoo njaltin mo leydi ndi. Fawaade he ɗuum so daawal waktuuji 48 (balɗe ɗiɗi) ɗii njawtii o nattii jogaade hurumaaji deenɗi kala tergal dipolomatik. Kartal makko diplomatik, wisaaji makko, kanko e ɓesngumakko fof bulliima.

Paris noon jaɓaano ndeen yamiroore wonnde yoo jooɗaniiɗo ɗum en Ñamey o yaltu. Sabu biyɗe laamu Farayse, laamu koonunkooɓe nguu wonaa keftinaangu, ngu laawɗaani. Laamu noon ngu laawɗaani waawaa ƴettude pellital riiwde Ammbaasadoor mum en.

Kalfinaaɗo konngol Konuuji Farayse, Kolonel Pierre Gaudilliére jeertinii laamu Nijeer kesu nguu, wonnde semmbe (Konu) Farayse ene keblii ngam nootaade e kala bone kuccinaaɗo he jooɗaniiɓe Farayse walla e soldateeɓe mum won ɓe he nder Niger.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: